arama

Narsist ve Narsizm Nedir?

Narsist ve Narsizm Nedir?
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Tolga Yaman Tolga Yaman

Narsist, kendini diğer insanlardan üstün görüp sürekli takdir ve ilgi bekleyen, kendisinin imtiyazlı oluğuna inanan ve özel muamele bekleyen kişidir. Narsist kişiler, kendilerine hayran, empati kurmaktan ve diğer insanları düşünmekten uzak, bireylerdir. Tanımı en basit haline indirgeyecek olursak narsist=bencil sonucuna ulaşılabilir. Ancak psikoloji biliminde narsizm, kendini sevme, kendini beğenmişlik gibi anlamlara gelmez. Narsistik kişilik bozukluğuna (NPD) sahip kişilerin idealize edilmiş, ihtişamlı bir imaja aşık olduklarını söylemek daha doğru olur. Bu kendileri tarafından şişirilmiş imajlarına aşık olmalarının altında derin bir güvensizlik duygusundan kaçma arzusu yatar.

Psikanalitik kuramın kurucusu Sigmund Freud‘a göre Narsizm “Dış dünyadan soyutlanan libidonun, egoya yönlendirilmesi” şeklinde açıklanmaktadır. Aslında tüm insanlar bebeklik dönemlerinde narsisttir. Dış dünyanın farkında olmayan bebek, libidosunu dış dünyaya yönlendiremez. Dolayısıyla ben ve ben olmayan ayrımı yapamaz. Bu durum birincil narsisizm olarak tanımlanır.

Narsizm Nedir?

Narsizm, kişinin kendini üstün görme, ayrıcalıklı ve özel olduğunu düşünerek tüm olayların merkezine kendini koyma durumudur. Narsizm, Türk Dil Kurumu’nda özseverlik olarak tanımlanmıştır.

Narsistik kişilik bozukluğu (NPD); benmerkezciliğe, kibirli düşünce ve davranış kalıplarına, diğer insanlara karşı empati ve düşünce eksikliğine sebep olur. Diğer insanlar sıklıkla, NPD’li kişileri manipüle edici, bencil ve talepkar olarak tanımlarlar. Bu düşünce ve davranış biçimi, narsistin hayatının her alanında görülür.

Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar davranışlarını değiştirmeye aşırı şekilde direnirler. Onların eğilimi suçu başkalarında aramaktır. Ayrıca son derece hassastırlar ve kişisel saldırı olarak gördükleri en küçük eleştiriye, anlaşmazlıklara bile çok büyük tepkiler gösterirler.

Kişinin Narsist Olduğunu Nasıl Anlarız?

Narsist Kişilik Bozukluğu

Narsist Kişilik Bozukluğu

Kendini Aşırı Önemseme Duygusu

Gerçekçi olmayan bir üstünlük duyguları vardır. Narsitler, eşsiz ve özel olduklarını düşünürler. Sadece yüksek statüye sahip diğer insanlar, yerler, eşyalar ile bağlantı kurmak ve ilişkilendirilmek isterler. Genellikle başarılarını ve yeteneklerini abartırlar. İş veya ilişkiler hakkında konuştuklarında, duymak istedikleri tek şey ne kadar harika olduklarıdır.

Hayal Dünyasında Yaşarlar

Gerçeklik, kendi görkemli görüşlerini desteklemediğinden, narsistler hayali düşünceyle desteklenen bir fantezi dünyasında yaşarlar. Sınırsız başarı, güç, cazibe ve kendilerini özel hissetmelerini sağlayan ideal sevgi hayallerini süsler. Bu hayaller onları, iç boşluk ve utanç duygularından korur. Dolayısıyla bunlarla çelişen gerçekler ve görüşler atlanır veya rasyonalize edilmez. Hayal dünyalarını tehdit eden her şey aşırı savunmacılık ve hatta öfke ile karşılanır.

Sürekli Övgü ve Hayranlığa İhtiyaç Duyarlar

Narsistlerin üstünlük hissi şişirilmiş bir balon gibidir ve bu balonun sönmemesi için sürekli övgüye ihtiyaç duyarlar. Arada sırada yapılan iltifatlar yeterli değildir ve egolarının sürekli beslenmesi gerekir.

Hakimiyet Hissi

Narsist bireyler, kendilerini özel olarak görmeleri sebebiyle sürekli imtiyazlı muamele beklerler. Çevresindeki insanların sürekli onların fikirlerine katılmalarını, onlarla aynı duyguları paylaşmalarını isterler.

Suçluluk ya da Utanç Duymadan Başkalarını Sömürürler

Narsistler asla empati yeteneklerini geliştiremezler. Hayatlarındaki insanlar, onları övmek ve onaylamak için vardır. Sürekli fedakarlık beklerler. Çünkü onlar uğruna her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğine inanırlar. Başkalarının haklarını çiğnemekte sakınca görmezler. Hatta çoğu zaman bunun farkında bile olmazlar.

Çabuk Farkedilirler

Narsistler çok karizmatik ve çekici olabilirler. Övgü almayı, öne çıkmayı sevmeleri nedeniyle göz önünde olan meslekleri seçmeleri doğaldır. Narsistlik ve zeka birleşirse ortaya çok çarpıcı eserler çıkabilir. Başarı da narsizmi besleyen etkenlerden biridir.

Kimler Narsisttir?

Narsizm, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için her insana bir ölçü de gereklidir. Kişinin kendini koruması, benlik savunmasını yapabilmesi, özgüven ve öz saygısı için bu gereklidir. Ancak bunun fazlası hem kişinin kendisi hem de çevresindekiler için olumsuz sonuçlar doğurur. Eğer çevrenizde narsist kişiler varsa ve artık bu konuda ne yapacağınıza dair bir fikriniz yoksa, aranıza biraz mesafe koyup tamamen küsmeden uzaklaşmanız yararınıza olacaktır. Unutmayın sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygıya dayanır. Onlar size gerçek anlamda bir karşılık veremezler çünkü tamamen kendilerine odaklıdırlar.

Narsist Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler, bu konuda problemleri olduğunu düşünmedikleri için tedaviyi reddederler. Onlara göre kendileri mükemmel ve kusursuzdur. Bu yüzden yalnızca insanları daha fazla etkileyebilmek, daha fazla övgü almak gibi isteklerle tedavi almaya yönelebilirler. Yada depresyon, stres gibi sorunlar sebebiyle tedavi görmek isterler. Çünkü çok sık hayal kırıklığı yaşarlar. Bekledikleri ilgiyi, sevgiyi, övgüyü sürekli olarak görmeleri mümkün olmadığından ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaşarlar.

Bunlara bağlı olarak narsist bireylerin tedavisinde, bir süre onların isteklerini kısmi olarak karşılamak gerekir. İlerleyen zamanlarda hastaya yavaş yavaş empati yeteneği ve sağduyu bilinci kazandırılmalıdır. Bu durumda daha mutlu olacaklarını, depresyon ve stres halinden uzaklaşacaklarını deneyimlemeleri sağlanabilir.